Citation link:
  • Кога мъртви възкръснем : Драматически епилог в три действия /Хенрик Ибсен ; Прев. от нем. П. С. и др.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев