Current View
Title:
Открито управление : Принципи и подходи : Община Бургас: 2007-2015 : Автореферат / Делиана Бориславова Попова ; Науч. ръководител Димитрина Нанева.; Open Government Principles and Approaches : Burgas municipality: 2007-2015 Deliana Borislavova Popova
 
Creator:
Попова, Делиана Бориславова; Popova, Deliana Borislavova; Нанева, Димитрина Петкова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. "науки за земята" СУ "Св. Климент Охридски, Геол.-геогр. фак., Кат. Регионално развитие 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Регионално развитие Бургас.; Местно управление Бургас.; Обществен контрол Бургас.
 
*** *** ***
 
001:
001143612
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Делиана Бориславова
 
245:
Открито управление :| Принципи и подходи : Община Бургас: 2007-2015 : Автореферат /| Делиана Бориславова Попова ; Науч. ръководител Димитрина Нанева.
 
246:
Open Government| Principles and Approaches : Burgas municipality: 2007-2015| Deliana Borislavova Popova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 690.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
31 с. :| с цв. ил., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. "науки за земята"| СУ "Св. Климент Охридски, Геол.-геогр. фак., Кат. Регионално развитие| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Регионално развитие| Бургас.| Местно управление| Бургас.| Обществен контрол| Бургас.
 
700:
Popova, Deliana Borislavova| Нанева, Димитрина Петкова| науч. ръководител