Citation link:
 • Въцаряванѥто на Крума Страшній : Драма историческа въ три дѣйствія съ прологъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ читателитѣ
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
  • Дѣйст. лица на пролога
  • Дѣйст. лица на піесата
   • [с. ІV]
  • Прологъ
   • Явленіе І
    • [с. 1]
    • [с.] 2
   • Явленіе ІІ
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • Явленіе ІІІ
    • [с.] 5
   • Явленіе ІV
    • [с.] 6
  • Дѣйствіе първо
   • Явленіе първо
    • [с.7]
    • [с.] 8
   • Явленіе второ
    • [с.] 9
   • Явленіе трето
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Явленіе четвьрто
   • Явленіе пето
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Явленіе шесто
    • [с.] 14
   • Явленіе седмо
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Явленіе осмо
   • Явленіе девето
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
  • Дѣйствіе второ
   • Явленіе първо
    • [с. 21]
   • Явленіе второ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Явленіе третьо
   • Явленіе четвърто
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Явленіе пето
    • [с.] 26
   • Явленіе шесто
    • [с.] 27
   • Явленіе седмо
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Явленіе осмо
    • [с.] 32
   • Явленіе девето
    • [с.] 33
   • Явленіе десето
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • Дѣйствіе третьо
   • Явленіе първо
    • [с.] 36
   • Явленіе второ
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Явленіе третьо
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Явленіе четвърто
   • Явленіе пето
    • [с.] 43
   • Явленіе шесто
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Явленіе седмо
   • Явленіе осмо
    • [с.] 46
   • Явленіе девето
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Явленіе десето
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • Явленіе единадесето
    • [с.] 51
  • Напомнюваніе на единъ пѫтникъ
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]