Current View
Citation link:
Title:
Акустични свойства и приложения на полимерни материали : Автореферат / Гергана Емилова Алексиева.
 
Creator:
Алексиева, Гергана Емилова
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Науч. област: 4. Природни науки, математика и информатика, Проф. направление: 4.1. Физ. науки СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2012; Библиогр. с. 38-43; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Акустика.; Наноелектроника.; Електротехнически материали.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Алексиева, Гергана Емилова
 
245:
Акустични свойства и приложения на полимерни материали :| Автореферат /| Гергана Емилова Алексиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,35 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
44 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Науч. област: 4. Природни науки, математика и информатика, Проф. направление: 4.1. Физ. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2012
 
504:
Библиогр. с. 38-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Акустика.| Наноелектроника.| Електротехнически материали.