Citation link:
 • Кратка и методическа българска грамматика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналнатата корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с. IV]
  • Часть пьрва
   • Введеніе
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Измѣняеми-тѣ рѣчи
    • 1. За сѫществително-то
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • 2. За члена-тъ
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • 3. За прилагателно-то
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • 4. За мѣстоименіе-то
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • 5. За глагола-тъ
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • За спряженіе-то
      • [с.] 26
      • [с.] 27
      • Спряженіе прьво
       • [с.] 28
       • [с.] 29
       • [с.] 30
      • Спряженіе второ
       • [с.] 31
       • [с.] 32
     • За произведеніе-то на сложни-тѣ глаголи
      • [с.] 33
      • [с.] 34
     • За произведеніе-то на времена-та и на наклоненія-та
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • [с.] 37
     • За подлежаще-то и допълненіе-то на глагола-тъ
      • [с.] 38
      • [с.] 39
     • За залога-тъ на глаголи-тѣ
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • За причастія-та
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
     • За неправилни-тѣ глаголи
      • [с.] 45
   • Неизмѣняеми-тѣ
    • 6. За нарѣчіе-то
     • [с.] 46
    • 7. За предлога-тъ
    • 8. За съюза-тъ
     • [с.] 47
    • 9. За средорѣчіе-то
     • [с.] 48
  • За правописаніе-то и произношеніе-то
   • За ъ и ь, въ срѣда-тѫ на дума-тѫ
    • [с. 49]
   • За ъ и ь, въ края-тъ на рѣчь-тѫ
   • За і, и и ы
    • [с.] 50
   • За ѣ-то
    • [с.] 51
   • За съгласны-тѣ
   • За начална-тѫ буква
    • [с.] 52
   • За чьрта-тѫ -
   • За вмѣстителна-тѫ ()
    • [с.] 53
  • Часть втора за предложеніе-то
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • За съгласіе-то на глагола-тъ съ подлежаще-то и съ допълненіе-то
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Допълненіе
    • [с.] 63
  • За препинателни-тѣ знакове
   • [с.] 64
   • За запятая-тѫ (,)
    • [с.] 65
   • За точка-тѫ съ запятая (;)
   • За двоеточіе-то (:)
    • [с.] 66
   • За точка-тѫ (.)
   • За въпросителна-тѫ (?)
   • За удевителна-тѫ (!)
    • [с.] 67
    • [с.] 68
  • Погрѣшки
   • [с. 69]
  • Грамматика-тѫ ся намиръ:
   • [с. 70]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]