Current View
Citation link:
Title:
Формиране на комуникативноречева компетентност у учениците в началния етап на основната образователна степен чрез обучението по български език и литература : Автореферат / Йорданка Стойнова Николова ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
Creator:
Николова, Йорданка Стойнова; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Дидактика" 2015; Библиогр. с. 38-39; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Български език методика на преподаването за основни училища.; Литература методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николова, Йорданка Стойнова
 
245:
Формиране на комуникативноречева компетентност у учениците в началния етап на основната образователна степен чрез обучението по български език и литература :| Автореферат /| Йорданка Стойнова Николова ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 718 KB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Дидактика"| 2015
 
504:
Библиогр. с. 38-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Български език| методика на преподаването| за основни училища.| Литература| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител