Citation link:
Abstract:
Майор Милко Мирков при Шумнатица.
 
Created:
11.02.1940
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450181
 
Subject:
армейски офицер; свободно време; пейзаж; AthPlus