Citation link:
Abstract:
Василка Христева със съученички от асеновградската гимназия.
 
Created:
1908
 
Spatial:
България, гр. Асеновград
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Мария Христова
 
RightsHolder:
Мария Христова
 
Identifier:
F14370387450109
 
Subject:
1900; ученик; AthPlus