Lorem ipsum
Citation link:
 • Жилищно - търговска сграда с ресторант ”Гамбринус”
  • Жилищно-търговска сграда с ресторант - общ изглед
  • Фрагмент от фасадата - еркер
  • Фрагмент от фасадата
  • Детайл - лизен с женска глава
  • Детайл - медалион
  • Детайл - фронтон