Abstract:
Петър Попарсов с цивилни и военни лица в околностите на с. Костенец.
 
Created:
1921
 
Spatial:
с. Костенец, област София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670522
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 216б.
 
Subject:
доброволец; излет; армейски офицер; освободително движение; войник; учител; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople