Citation link:
 • [Новый българскій бՃкварь]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Допълнителна корица]
   • [Вътрешна страна на допълнителната корица]
  • [Липсват страници]
  • [Рѣчи]
   • Рѣчи единосложны
    • [с.] 17
   • Рѣчи двоесложны
    • [с.] 18
   • Рѣчи троесложны
    • [с.] 19
   • Рѣчи четверосложны
    • [с.] 20
   • Рѣчи многосложны
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
  • Нравоѹчителни завѣщанїѧ
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Свободно чтенїе
   • Ученїе 1. За благонравїе то
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Ученїе 2. За прилѣжаніе то
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Ученїе 3. За порѧдокъ-атъ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Ученїе 4. За умѣренность та
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Ученїе 5. За человѣколюбіе то
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Ученїе 6. За правда та
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Ученїе 7. За полезность-та
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Ученїе 8. За умѣренность-та
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
  • Полезни знанїѧ
   • І. За свѣтъ-атъ
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • 2. За землѧ та
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • 3. За копателиы те
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • 4. За растѣніѧ та
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • 4 [5]. За животны те
    • [с.] 63
    • Млекопитателни
     • [с.] 64
    • Птицы
     • [с.] 65
    • Двоеживни
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Рыбы
    • Насѣкомы
     • [с.] 68
     • [с.] 69
    • Черви
     • [с.] 70
     • [с.] 71
  • НравоՃчително толкованїе на нѣколко общи причты
   • Человѣкъ неՃченъ, древо неодѣлано
   • Не познава бՃки то
    • [с.] 72
   • Гощавай, ако искашъ да тѧ гощаватъ
   • Подобенъ подобнаго обыча
    • [с.] 73
   • Врана на врана очи не вади
   • Чисто то небо блесканіѧ не сѧ бои
   • Кой не говори го погрѣбՃватъ
   • Гдѣ то чՃвашъ много череши, земи малка кошница
    • [с.] 74
    • [с.] 75
  • Молитвы Ճтреннїѧ
   • Царю небесный утѣшителю[...]
    • [с.] 76
   • Отче нашъ, иже си на небесѣхъ[...]
    • [с.] 77
   • Сѵмволъ Православныѧ вѣры
    • [с.] 78
   • Молитва Богоматери
   • Пѣснь пресвѧтыѧ Богородицы
   • Молитва предъ ученіемъ
    • [с.] 79
   • Молитва послѣ ученіѧ
   • Молитвы предъ обѣдомъ
   • Молитва послѣ обѣда
    • [с.] 80
   • Молитвы предъ вечерію
   • Молитва по вечери
   • Молитвы на сонъ грѧдՃщымъ
    • [с.] 81
    • [с.] 82
  • Сократителни знакове, или титлы
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • Знакове на ударенїѧ та
    • [с.] 87
    • [с. 88]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на допълнителната корица]
   • [Допълнителна корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]