Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Педагогика : Т. 107. / Ред. кол. Сийка Чавдарова-Костова и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Livre Pedagogie
 
Creator:
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова ред.; Чавдарова, Албена Дянкова ред.; Гюрова, Вяра Тодорова ред.; Господинов, Бончо Вълков ред.; Стракова, Лиляна Иванова ред.; Манасиева, Тони Георгиева; Тепавичаров, Ивайло Димитров ред.; Господинов, Динко Величков ред.; Райкова, Вержиния ред.
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Педагогика :| Т. 107. /| Ред. кол. Сийка Чавдарова-Костова и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Livre Pedagogie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 12,1 МB)
 
260:
2014.
 
300:
263 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| ред.| Чавдарова, Албена Дянкова| ред.| Гюрова, Вяра Тодорова| ред.| Господинов, Бончо Вълков| ред.| Стракова, Лиляна Иванова| ред.| Манасиева, Тони Георгиева| Тепавичаров, Ивайло Димитров| ред.| Господинов, Динко Величков| ред.| Райкова, Вержиния| ред.