Current View
Title:
Енергийна сигурност, енергийна дипломация : Перспективи за България : Автореферат / Деница Николова Велчева ; Науч. ръководител Пламен Пантев.; Energy security, energy diplomacy Prospects for Bulgaria Denitsa Nikolova Velcheva
 
Creator:
Велчева, Деница Николова; Velceva, Deniza Nikolova; Пантев, Пламен Иларионов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Coverage:
България национална сигурност. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3 Полит. науки (Междунар. отношения) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Междунар. право и междунар. отношения" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Международни отношения.; Енергетика България.
 
*** *** ***
 
001:
001141854
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велчева, Деница Николова
 
245:
Енергийна сигурност, енергийна дипломация :| Перспективи за България : Автореферат /| Деница Николова Велчева ; Науч. ръководител Пламен Пантев.
 
246:
Energy security, energy diplomacy| Prospects for Bulgaria| Denitsa Nikolova Velcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 885.6 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
40 л. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3 Полит. науки (Междунар. отношения)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Междунар. право и междунар. отношения"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Международни отношения.| Енергетика| България.
 
651:
България| национална сигурност.
 
700:
Velceva, Deniza Nikolova| Пантев, Пламен Иларионов| науч. ръководител