Current View
Citation link:
Title:
Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век) : Автореферат / Надежда Ангелова Стоянова ; Науч. ръководител Валери Стефанов.
 
Creator:
Стоянова, Надежда Ангелова; Стефанов, Валери Стоилов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Славянски филологии", Кат. "Бълг. лит." 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013]
 
Subject:
Българска литература теми, образи, сюжети.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Надежда Ангелова
 
245:
Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век) :| Автореферат /| Надежда Ангелова Стоянова ; Науч. ръководител Валери Стефанов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 315 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Славянски филологии", Кат. "Бълг. лит."| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013]
 
650:
Българска литература| теми, образи, сюжети.
 
700:
Стефанов, Валери Стоилов| науч. ръководител