Citation link:
 • Книга за исповѣдь или Кратки наставленія камъ всѣкій духовный отецъ и христіанинъ / Списана на грѫцки отъ премՃдрѣшаго и приснопамѧтнаго патріарха константинополскаго г. Каллиника. А преведена отъ Ески-Загрскаго Економа П. Никола Зафировъ, и ѿ Еллинскаго оучителѧ І. Д.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Сочинителя на книга-та, перво камъ духовны-те отцы, и второ камъ всички-те православны
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
  • Кратко наставленіе за исповѣдь-та, съ вопросъ и ѿвѣтъ на епископъ и дՃховникъ
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
  • Законоправилникъ отъ седемтѣхъ собора на святы-те отцы
   • [с. 57]
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • Исповѣдь за жены-те
   • [с. 78]
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
  • За какъ сѧ исповѣдва архіерей
   • [с. 85]
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • Исповѣдь за мірски-те священницы
   • [с. 91]
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
  • Исповѣдь за монашескій чинъ
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
  • Ѿ Лаодикійскіѧ синодъ
  • Свидѣтелно писмо
   • [с.] 108
  • ПоՃченїе ѿ Іѡанна Постника
  • За ДՃховника какѫвъ трѣба да е
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
  • За кои-то са сѧ ѿрекли ѿ Христа самоволно, или съ насилїе
   • [с.] 112
   • [с.] 113
  • Молитвы ѡчистителныѧ
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
  • Завѣщаніе на свѧты-те и вселенски седмь собора
   • [с. 117]
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
  • Правило печатано отъ Велика-та Церква, за Латиненъ кой-то желай да пріеми православна-та вѣра
   • [с. 125]
   • [с.] 126
   • [с.] 127
  • Ѡглавленіе
   • [с. 128]
  • Расписъ на спомоществователи-те
   • [с. 129]
   • [с. 130]
   • [с. 131]
   • [с. 132]
   • [с. 133]
   • [с. 134]
   • [с. 135]
   • [с. 136]
   • [с. 137]
   • [с. 138]
   • [с. 139]
   • [с. 140]
   • [с. 141]
   • [с. 142]
   • [с. 143]
   • [с. 144]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]