Citation link:
 • Часослов (Horologion) [микрофилм] Sin. slav. 42, Синайски манастир "Света Екатерина". 13-14 в.
  • л. 2
  • л. 3
  • л. 4
  • л. 5
  • л. 6
  • л. 7
  • л. 8
  • л. 8v