Citation link:
Abstract:
Улица “Станционна” (от 1920 г. “Ив. Вазов”) с източната фасада на Военния клуб.
 
Creator:
издава Крум Маринов
 
Created:
1914
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Димитър Радев
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327492462
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив
 
Subject:
градски пейзаж; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv