Abstract:
Рачо Славейков (1857-1931) е български военен деец, публицист и преводач. Портрет във военна униформа.
 
Created:
около 1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180092
 
IsFormatOf:
Инв. № 423
 
Subject:
военен деец; учен; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople