Current View
Citation link:
Title:
Промени в агроклиматичните условия по поречията на Места, Струма и Вардар през последните 70 години : Автореферат / Христо Божидаров Попов ; Науч. ръководител Димитър Топлийски.; Changes in the agro-climatic conditions along the valleys of Mesta, Struma and Vardar in the last 70 years Hristo Bozhidarov Popov
 
Creator:
Попов, Христо Божидаров; Топлийски, Димитър Георгиев науч. ръководител; Popov, Hristo Bozidarov
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление Науки за Земята - 4.4. Спец. 01.08.09 Климатология СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Климатология, селскостопанска България.; Климатология, селскостопанска Македония.
 
*** *** ***
 
001:
001152117
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попов, Христо Божидаров
 
245:
Промени в агроклиматичните условия по поречията на Места, Струма и Вардар през последните 70 години :| Автореферат /| Христо Божидаров Попов ; Науч. ръководител Димитър Топлийски.
 
246:
Changes in the agro-climatic conditions along the valleys of Mesta, Struma and Vardar in the last 70 years| Hristo Bozhidarov Popov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.313 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
68 с. :| с цв. к., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление Науки за Земята - 4.4. Спец. 01.08.09 Климатология| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Климатология, селскостопанска| България.| Климатология, селскостопанска| Македония.
 
700:
Топлийски, Димитър Георгиев| науч. ръководител| Popov, Hristo Bozidarov