Citation link:
Abstract:
Димо Кьорчев (1884–1928). Български публицист, литературен критик, редактор, издател, юрист. Един от най-видните дейци на Народнолибералната партия, избиран за народен представител. Димо Кьорчев (седнал) с Иван Пенаков - студенти, Лайпциг, 1905 г.
 
Creator:
фотоателие ”Щраус”
 
Created:
1905 г.
 
Spatial:
Лайпциг, Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Димо Кьорчев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950566
 
IsFormatOf:
Сн. 670/82
 
Subject:
юрист; писател; политек; студент; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld