Current View
Citation link:
Title:
Технологичен модел за творческо писане при развитие на умението за съчиняване на 10-11 годишни ученици : Автореферат / Далия Джасир Ал-Халил ; Науч. ръководител Татяна Борисова Ненкова.
 
Creator:
Ал-Халил, Далия Джасир.; Борисова, Татяна науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (методика на обучението в детската градина и нач. у-ще по бълг. ез. и лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Начална училищна педагогика 2019; Библиогр. с. 29-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Творческо писане.; Български език методика на преподаването за основни училища.; Литература методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001160390
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ал-Халил, Далия Джасир.
 
245:
Технологичен модел за творческо писане при развитие на умението за съчиняване на 10-11 годишни ученици :| Автореферат /| Далия Джасир Ал-Халил ; Науч. ръководител Татяна Борисова Ненкова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.778 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
49 с. :| с табл., диагр., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (методика на обучението в детската градина и нач. у-ще по бълг. ез. и лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Начална училищна педагогика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 29-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Творческо писане.| Български език| методика на преподаването| за основни училища.| Литература| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Борисова, Татяна| науч. ръководител