Current View
Citation link:
Title:
Философските основания в дзен-концепцията на Доген (1200-1253 г.) : (Херменевтичен анализ) : Автореферат / Александър Ванев Иванов ; Науч. ръководител Иван Камбуров
 
Creator:
Иванов, Александър Ванев; Доген за него; Камбуров, Иван Илиев науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Източна философия), науч. спец. История на философията СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията" 2016; Библиогр. под линия; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Доген 1200-1253 мироглед; Философи, японски история; Будизъм философия. Япония; Японска литература история и критика.
 
*** *** ***
 
001:
001150301
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Александър Ванев
 
245:
Философските основания в дзен-концепцията на Доген (1200-1253 г.) :| (Херменевтичен анализ) : Автореферат /| Александър Ванев Иванов ; Науч. ръководител Иван Камбуров
 
260:
София,| 2016.
 
300:
29 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 693.8 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Източна философия), науч. спец. История на философията| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията"| 2016
 
504:
Библиогр. под линия
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
600:
Доген| 1200-1253| мироглед
 
650:
Философи, японски| история| Будизъм| философия.| Япония| Японска литература| история и критика.
 
700:
Доген| за него| Камбуров, Иван Илиев| науч. ръководител