Citation link:
Abstract:
Тодор Дочев, адвокат.
 
Created:
1900-1910
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450092
 
Subject:
1900; адвокат; портрет; AthPlus