Citation link:
 • Притчи Варлаамовы съ дрՃги іоще прибавленіѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
  • [Мото] Отъ верзՃ въ притчахъ ѹста моѧ, провѣщаю гананіѧ исперва. Псал. 77. ст. 2.
   • [с. IV]
  • Притча Преподобнаго отца Варлаама
   • Заради тримата дрՃгари
    • [с. 7]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Тълкованіе
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Примѣчаніе
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
  • Притча 2.
   • За человѣческото тѣло, за дՃшата и за въскрьсеніето на мьртвытѣ
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Тълкованіе
    • [с.] 23
    • [с.] 24
  • ПомѣждՃ притчитѣ, Вмѣстѧмы и това поՃченіе, което прилича на горнѧта притча: какъ че, тѣлото человѣческо са карало съ дՃшата си
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Притча 3, тогоже
   • Заради този вѣкъ гдѣто е за малко време
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Тълкованіе
    • [с.] 31
    • [с.] 32
  • Притча 4 тогоже
   • Заради богатытѣ и сиромаситѣ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Тълкованіе
    • [с.] 37
  • Притча 5 тогоже
   • Заради человѣческыйтъ животъ и заради смьрть-та мՃ
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Тълкованіе
    • [с.] 41
    • [с.] 42
  • Притча 6
   • Заради человѣческіѧ животъ, какъ сме испратены на този свѣтъ като на печальба
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Тълкованіе
    • [с.] 48
    • [с.] 49
  • Притча 7
   • Заради пастыритѣ на словеснытѣ овцы
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
  • Притча 8
   • Отъ преподобнаго отца Арсеніа великаго, Заради человѣческитѣ работы
    • [с.] 55
   • Тълкованіе
    • [с.] 56
  • Притча 9
   • Отъ Патеріка (отъ отечника), коѧто приказа нѣкой си на отцытѣ
    • [с.] 57
   • Тълкованіе
  • Притча 10
   • Заради онези Христіаны, които исполՃ благочествоватъ
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • Тълкованіе
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
  • Полезны наставленіѧ
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
  • Слово отъ Патеріка
   • [с. 101]
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с. 104]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]