Current View
Citation link:
Title:
Вътрешни комуникативни процеси в регионалните библиотеки в България - изследване на организационните аспекти : Автореферат / Светослава Милчева Тончева ; Науч. ръководител Илко Пенелов.
 
Creator:
Тончева, Светослава Милчева; Пенелов, Илко Ненчев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Област на висше образование: 3. Социални, стоп. и правни науки, Проф. направление: 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание и библиография) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и културна политика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Библиотеки, областни България.
 
*** *** ***
 
001:
001153021
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тончева, Светослава Милчева
 
245:
Вътрешни комуникативни процеси в регионалните библиотеки в България - изследване на организационните аспекти :| Автореферат /| Светослава Милчева Тончева ; Науч. ръководител Илко Пенелов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 323.3 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Област на висше образование: 3. Социални, стоп. и правни науки, Проф. направление: 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и културна политика"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Библиотеки, областни| България.
 
700:
Пенелов, Илко Ненчев| науч. ръководител