Citation link:
Abstract:
Недялка Стаматова.
 
Creator:
Димитър Карастоянов
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450411
 
Subject:
портрет; AthPlus