Citation link:
Abstract:
Изпиране на вълнена или казинява тъкан на река.
 
Creator:
Gevaet Ridax
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670198
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 2072К, оп. 1, а.е. 338.
 
Subject:
носия; ръчен труд; река; EuropeanaPhotography; EUPHOTOethnography