Current View
Title:
Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост (фалшифицирани и пиратски стоки) : Автореферат / Цветан Стефанов Мадански ; Науч. ръководител Тодор Попов.; Factors for effectiveness of customs control of trafficking in goods infringing intellectual property rights (counterfeit and pirated goods) Tzvetan Stefanov Madanski
 
Creator:
Мадански, Цветан Стефанов; Madanski, Cvetan Stefanov; Попов, Тодор Костадинов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.8 Икономика (Полит. икономия) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Митници.; Стоки фалшификации.; Интелектуална собственост.
 
*** *** ***
 
001:
001141841
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мадански, Цветан Стефанов
 
245:
Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост (фалшифицирани и пиратски стоки) :| Автореферат /| Цветан Стефанов Мадански ; Науч. ръководител Тодор Попов.
 
246:
Factors for effectiveness of customs control of trafficking in goods infringing intellectual property rights (counterfeit and pirated goods)| Tzvetan Stefanov Madanski
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 975.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
29 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.8 Икономика (Полит. икономия)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Митници.| Стоки| фалшификации.| Интелектуална собственост.
 
700:
Madanski, Cvetan Stefanov| Попов, Тодор Костадинов| науч. ръководител