• Poeta promienisty : Z filareckiej tworczosci Tomasza Zana /Marjan Gawalewicz ; Z przedmowa Alexandra Kraushara.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев