Abstract:
Лора Каравелова (1886-1913) е дъщеря на българския политик Петко Каравелов и общественичката Екатерина Каравелова, съпруга на поета Пейо Яворов. Лора със Свобода Ценова.
 
Created:
1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180139
 
IsFormatOf:
Инв. № 322
 
Subject:
поет; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld