Current View
Citation link:
Title:
Словашко-българската междуезикова омонимия и чуждоезиковото обучение : Автореферат / Полина Пламенова Николова ; Науч. ръководител Величко Иванов Панайотов.
 
Creator:
Николова, Полина Пламенова; Панайотов, Величко Иванов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 филология, "славянски ез. (словаш. ез.)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по славянско езикознание 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Чужди езици - методика на преподаването.; Словашки език омоними.; Български език омоними.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николова, Полина Пламенова
 
245:
Словашко-българската междуезикова омонимия и чуждоезиковото обучение :| Автореферат /| Полина Пламенова Николова ; Науч. ръководител Величко Иванов Панайотов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 455 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
49 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 филология, "славянски ез. (словаш. ез.)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по славянско езикознание| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Чужди езици - методика на преподаването.| Словашки език| омоними.| Български език| омоними.
 
700:
Панайотов, Величко Иванов| науч. ръководител