Current View
Citation link:
Title:
Медиацията в училище като подход за оптимизиране на общуването между учениците в педагогическа среда : Автореферат / Георги Илиев Стоянов ; Науч. ръководител Силвия Цветанска.; Mediation at school as an approach to optimization of students communication in terms of pedagogical environment Georgi Iliev Stojanov
 
Creator:
Стоянов, Георги Илиев; Stojanov, Georgi Iliev; Цветанска, Силвия Илиева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Пед. общуване) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Учители подготовка.; Ученици психология.; Детска и педагогическа психология.; Комуникация.
 
*** *** ***
 
001:
001124013
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянов, Георги Илиев
 
245:
Медиацията в училище като подход за оптимизиране на общуването между учениците в педагогическа среда :| Автореферат /| Георги Илиев Стоянов ; Науч. ръководител Силвия Цветанска.
 
246:
Mediation at school as an approach to optimization of students communication in terms of pedagogical environment| Georgi Iliev Stojanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.173 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
48 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Пед. общуване)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Учители| подготовка.| Ученици| психология.| Детска и педагогическа психология.| Комуникация.
 
700:
Stojanov, Georgi Iliev| Цветанска, Силвия Илиева| науч. ръководител