Abstract:
Полковник Петър Цанев със съпругата си Рада и Марийка Цанева.
 
Created:
около 1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450445
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus