Current View
Citation link:
Title:
Фитопатогенни бактерии от род Xanthomonas по Solanum lycopersicum : Автореферат / Йоана Красимирова Кижева ; Науч. ръководители П. Мончева, Н. Богацевска.
 
Creator:
Кижева, Йоана Красимирова; Мончева, Пенка Ангелова науч. ръководител; Богацевска, Невена Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2014.
 
Description:
Автореферат за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Микробиология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология" 2014; Библиогр. с. 66-67; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Фитопатология, селскостопанска.; Домати болести и вредители.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кижева, Йоана Красимирова
 
245:
Фитопатогенни бактерии от род Xanthomonas по Solanum lycopersicum :| Автореферат /| Йоана Красимирова Кижева ; Науч. ръководители П. Мончева, Н. Богацевска.
 
256:
Изображения в електронен вид ( 1 PDF файл : 3,42 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
68 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Микробиология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 66-67
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Фитопатология, селскостопанска.| Домати| болести и вредители.
 
700:
Мончева, Пенка Ангелова| науч. ръководител| Богацевска, Невена Стоянова| науч. ръководител