Citation link:
Abstract:
Семейството на В. Ризов.
 
Created:
1898
 
Spatial:
Кюстендил, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690080
 
IsFormatOf:
№ 30349
 
Subject:
EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups