Abstract:
Бъчварови от с. Медвен. От ляво надясно: Васил Д. Бъчваров, д-р Евгения Бъчварова, Велика В. Бъчварова, д-р Маргарита Бъчварова, Велика Д. Бъчварова, Стоян Д. Бъчваров, Симеон Д. Бъчваров, Захари Д. Бъчваров.
 
Created:
1918
 
Spatial:
с. Медвен, област Сливен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670803
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 2312, оп. 1, а.е. 37.
 
Subject:
носия; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople