Current View
Citation link:
Title:
Експериментално изследване на нисколежащите квадруполни възбуждания в ядрото 212Ро : Автореферат / Диана Цветанова Кочева ; Науч. ръководител Георги Райновски.; <<An>> experimental study of the low-lying quadrupole excitations of 212 Po Diana Tsvetanova Kocheva
 
Creator:
Кочева, Диана Цветанова; Koceva, Diana Cvetanova; Райновски, Георги Иванов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.1. Физ. науки, Науч. спец. "Ядрена физика" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2018; Библиогр. с. 22-23; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Атомно ядро.
 
*** *** ***
 
001:
001144900
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кочева, Диана Цветанова
 
245:
Експериментално изследване на нисколежащите квадруполни възбуждания в ядрото 212Ро :| Автореферат /| Диана Цветанова Кочева ; Науч. ръководител Георги Райновски.
 
246:
<<An>> experimental study of the low-lying quadrupole excitations of 212 Po| Diana Tsvetanova Kocheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 571.3 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
23 с. :| с табл., диагр., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.1. Физ. науки, Науч. спец. "Ядрена физика"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2018
 
504:
Библиогр. с. 22-23
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Атомно ядро.
 
700:
Koceva, Diana Cvetanova| Райновски, Георги Иванов| науч. ръководител