Current View
Citation link:
Title:
Алгоритми за биоуправление на трансформационните процеси в седиментите на р. Искър в района на каскадата вецове "Среден Искър" : Автореферат / Стиляна Кръстанова Линчева ; Науч. ръководител Яна Топалова.
 
Creator:
Линчева, Стиляна Кръстанова; Топалова, Яна Илиева науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Хидробиология - Биол. водопречистване) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и прил. хидробиология" 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Хидробиология България.; Реки - замърсяване България.; Микробиология методи.; Вода пречистване.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Линчева, Стиляна Кръстанова
 
245:
Алгоритми за биоуправление на трансформационните процеси в седиментите на р. Искър в района на каскадата вецове "Среден Искър" :| Автореферат /| Стиляна Кръстанова Линчева ; Науч. ръководител Яна Топалова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,5 MB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
37 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Хидробиология - Биол. водопречистване)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и прил. хидробиология"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Хидробиология| България.| Реки - замърсяване| България.| Микробиология| методи.| Вода| пречистване.
 
700:
Топалова, Яна Илиева| науч. ръководител