Abstract:
Позиция на български войници край с. Еникьой, Турция по време на Балканската война.
 
Creator:
Николов
 
Created:
1912
 
Spatial:
Еникьой, Гърция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13945504280067
 
Subject:
война; войник; Балкански войни; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars