Citation link:
Abstract:
Георги Кирков (1867-1919). Български политик и профсъюзен деец.
 
Created:
1911
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160250
 
IsFormatOf:
ГК 12 а/8
 
Subject:
политик; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegkirkov