Citation link:
Abstract:
Милка Хралупанова, Теска Драганова (съпруга на Първан Драганов), Василка Станчева, Радка Липованска.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450926
 
Subject:
1930; пейзаж; излет; AthPlus