Current View
Citation link:
Title:
История и еманципация Карл Маркс, Валтер Бенямин, Жак Рансиер : Автореферат / Димитър Димитров Божков ; Науч. ръководител Хараламби Паницидис.
 
Creator:
Божков, Димитър Димитров; Паницидис, Хараламби Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия, науч. спец. 05.01.01. История на философията СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията" 2012; Библиогр. с. 16-19; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Философия история.; Личност психология.
 
*** *** ***
 
001:
001147366
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Божков, Димитър Димитров
 
245:
История и еманципация| Карл Маркс, Валтер Бенямин, Жак Рансиер : Автореферат /| Димитър Димитров Божков ; Науч. ръководител Хараламби Паницидис.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
50 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 196.7 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия, науч. спец. 05.01.01. История на философията| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 16-19
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Философия| история.| Личност| психология.
 
700:
Паницидис, Хараламби Георгиев| науч. ръководител