Current View
Citation link:
Title:
Късносредновековната проповед : Красноречие в думи и образи (Рилският дамаскин, РМ 4/10 от библиотеката на Рилския манастир, втората половина на XVII век) : Автореферат / Николина Александрова Александрова ; Науч. ръководител Мария Йовчева.
 
Creator:
Александрова, Николина Александрова; Йовчева, Мария Атанасова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. направление 2.4. Теология и религия (Старобълг. книжнина) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак. 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Християнство.; Дамаскини.; Старобългарска литература.
 
*** *** ***
 
001:
001172683
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Александрова, Николина Александрова
 
245:
Късносредновековната проповед :| Красноречие в думи и образи (Рилският дамаскин, РМ 4/10 от библиотеката на Рилския манастир, втората половина на XVII век) : Автореферат /| Николина Александрова Александрова ; Науч. ръководител Мария Йовчева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 885.6 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
95 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. направление 2.4. Теология и религия (Старобълг. книжнина)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак.| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Християнство.| Дамаскини.| Старобългарска литература.
 
700:
Йовчева, Мария Атанасова| науч. ръководител