Current View
Title:
Отговорност за вреди от дефектни продукти : Автореферат / Христина Валериева Танчева ; Науч. ръководител Траян Конов.; Liability for damages caused by defective products Hristina Valerieva Tancheva
 
Creator:
Танчева, Христина Валериева; Tanceva, Hristina Valerieva; Конов, Траян Константинов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Деликтна отговорност.; Търговско право.
 
*** *** ***
 
001:
001143382
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Танчева, Христина Валериева
 
245:
Отговорност за вреди от дефектни продукти :| Автореферат /| Христина Валериева Танчева ; Науч. ръководител Траян Конов.
 
246:
Liability for damages caused by defective products| Hristina Valerieva Tancheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 453.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
27 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право)| СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Деликтна отговорност.| Търговско право.
 
700:
Tanceva, Hristina Valerieva| Конов, Траян Константинов| науч. ръководител