Citation link:
Abstract:
Родната къща на Димо Бойчев, български хоров диригент и музикален педагог.
 
Created:
Май 1938
 
Spatial:
С. Ичера, област Сливен, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690060
 
IsFormatOf:
№ 38464
 
Subject:
музикант; 1930; диригент; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld