Citation link:
  • Служебен миней :ФрагментXIV в.[Ръкопис]
    • лист 1 - лице
    • лист 1 - гръб