Citation link:
 • Неколко думы за длъжностытѣ на мѫжътъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Умолявамъ уважаемите ми спомоществователы за опрощеніе[...]
   • [с. 3]
  • Защото дѣлцето ми ”Добродѣтель и Злоба” ся отпечята[...]
   • [с. 4]
  • І.
   • [с. 5]
  • ІІ.
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • ІІІ.
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • ІV.
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • V.
   • [с.] 16
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Засен форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]