Abstract:
Портрет на български капитан , награден за участието му в Сръбско-българската война и семейството му.
 
Creator:
фотоателие ’’Ив. А. Карастоянов’’
 
Created:
1898
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420229
 
Subject:
портрет; ателие; армейски офицер; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups