Current View
Citation link:
Title:
Ролята на обществената библиотека в контекста на имиграционната и интеграционна политика на Холандия : Автореферат / Димитър Георгиев Русков ; Науч. ръководител Елица Лозанова-Белчева.
 
Creator:
Русков, Димитър Георгиев; Лозанова-Белчева, Елица Иванова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
Нидерландия емиграция и имиграция. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки - Книгознание, библиотекознание, библиография СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и културна политика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Библиотеки, обществени роля и значение Нидерландия.; Бежанци интеграционни процеси. Нидерландия
 
*** *** ***
 
001:
001157008
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Русков, Димитър Георгиев
 
245:
Ролята на обществената библиотека в контекста на имиграционната и интеграционна политика на Холандия :| Автореферат /| Димитър Георгиев Русков ; Науч. ръководител Елица Лозанова-Белчева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 986.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
43 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки - Книгознание, библиотекознание, библиография| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и културна политика"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Библиотеки, обществени| роля и значение| Нидерландия.| Бежанци| интеграционни процеси.| Нидерландия
 
651:
Нидерландия| емиграция и имиграция.
 
700:
Лозанова-Белчева, Елица Иванова| науч. ръководител