Abstract:
Портрет на лекар от гр. София.
 
Creator:
фотоателие ’’Иван А. Карастоянов’’
 
Created:
1890
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420193
 
Subject:
портрет; ателие; лекар; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups